Thai       English      
 |     หน้าแรก     |      ผลิตภัณฑ์ซันซอยล์      |     ควบคุมคุณภาพ     |  ข่าวสาร กิจกรรม และสื่อ  |      เกี่ยวกับบริษัท      |    ติดต่อเรา    |

ผลิตภัณฑ์ซันซอยล
    น้ำมันเครื่องสำหรับยานยนต์
    น้ำมันเกียร์
    น้ำมันสำหรับจักรยานยนต์
    น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
    น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ
    จาระบี
    Treatments
    Coolant และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

    ความคิดเห็นผู้ใช้งาน

แนะนำโรงงาน
    รางวัลที่ได้รับ
    Quality Control &
      In-house Laboratory
    แนะนำระบบการผลิต
    การตรวจรับวัตถุดิบ
    ฝ่ายงานจัดส่งสินค้า

OEM
    บริการผลิต OEM

บทความ
    เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง
 

 เข้าสู่ระบบ Webmail
    sunsoils.com
    sunsiam.co.th

 เข้าสู่ระบบ ติดตามยานยนต์

www.sunsoils.com


ตราสินค้าอื่นๆ จากซันสยาม 

 
    TWISTER
    SUNLUBE
  

" เราตรวจสอบ และจัดเก็บวัตถุดิบทั้งหมดภายในตัวอาคาร
เพื่อการควบคุมคุณภาพ ให้แน่ใจได้ว่าวัตถุดิบทั้งหมดปลอดภัย
จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น "

การตรวจรับ และการเก็บรักษา Base Oil

 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

        บริษัท ซันสยาม จำกัด ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ดังนั้นจึงใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base oil) ที่มีคุณภาพ และเป็นน้ำมันใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการควบคุมในเรื่องการตรวจรับน้ำมันพื้นฐาน (ตรวจสอบ ปริมาตร ค่าความหนืด สี ฯลฯ ก่อนทำการบรรจุลงยังถังเก็บ) และการจัดเก็บเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบในการผลิต ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐาน


 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

        ถังเก็บรักษาน้ำมันพื้นฐานทุกใบ ได้ถูกติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความชื้น และจัดเก็บไว้ภายในตัวอาคาร เพื่อป้องกันความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพอากาศกระบวนการตรวจรับน้ำมันพื้นฐาน

 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


-  เตรียมถังเก็บ และ เปิดวาล์วด้านบนรับน้ำมันชนิดเดียวกันกับที่จะทำการรับเข้า โดยจะให้น้ำมันพื้นฐานเข้าแค่ถังเก็บเดียว เพื่อบริหารน้ำมันคงคลังแบบ FIFO (First In First Out) และไม่ปะปนกับน้ำมันชนิดอื่น

 

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

-  ตรวจสอบจำนวนสินค้า และใบสั่งซื้อ ผู้ส่งสินค้าจะต้องมีใบส่งสินค้า และใบ Certificate ถ้าขาดใบหนึ่งใบใด จะไม่รับสินค้าโดยเด็ดขาด
-  เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบน Tank รถน้ำมัน เพื่อเปิดฝาทั้งหมด 4 ช่องบรรจุ จากนั้นดูว่าระดับของน้ำมันตรงตามใบส่งสินค้าหรือไม่ โดยสังเกตจากแป้นวัดระดับ


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

-  ทำการเก็บน้ำมัน Base Oil ลงขวดตัวอย่าง โดยบันทึก ชนิดของ Base Oil, Quantity Batch no., Date เพื่อนำไปทำการตรวจสอบและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง


 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันพื้นฐานแล้ว

-  พนักงานขับรถส่งน้ำมัน นำสายระบบ Ground ต่อเข้ากับระบบ Ground ของโรงงาน
-  ทำการดันน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บ
-  เจ้าหน้าที่คลัง ปีนขึ้นไปทำการตรวจเช็คครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจสอบว่าไม่เหลือน้ำมันตกค้าง
- เจ้าหน้าที่คลังทำการตรวจระดับน้ำมันพื้นฐาน ที่ถังเก็บ โดยดูว่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็ดำเนินการเซ็นรับสินค้าได้
กลับสู่ด้านบน บริษัท ซันสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 325, 327, 329 ซ.พัฒนาการ 3 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2719-8662-4, 0-2319-2609-10 โทรสาร : 0-2719-8173, 0-2318-3382
E-mail :         Copyright 2005-2023 © Sun Siam Co., Ltd.